Hem

Lake Tana Shoreline

Lake Tana – strandlinjen

Tankar enligt Biofloc metoden (exempel fråb Israel)

Fisktankar utformade enligt Biofloc metoden (exempel från Israel) 

IMAG0356

Här ska anläggningen byggas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering i Utveckling

Investering i fiskodling, beredning och kyldistribution i
Bahir Dar, Etiopien

 

Kriterier för vad vi vill att investeringen skall ge:

 • Ge bättre livskvalitet för många i Etiopien
 • Öka tillgången på fisk som proteinkälla i landet.
 • Ge arbetstillfällen till många i Etiopien (ca 100-200 personer).
 • Bidra till nytt kunnande i Etiopien.
 • Ha potential att ge vinst (ränta på pengarna) tillbaka till oss som investerar.

Projektets Huvuddelar:

 • Försäljnings och distributionskontor i Addis Abeba
 • Avtal med Fiskarkooperativ i Tanasjön (ca 500 ton per år)
 • Avtal med bönder kring sjön om att använda näringsrikt vatten från fiskodlingen för konstbevattning
 • Egen modern fiskodling i Bahir dar ( ca 1000 ton per år)
 • Budgeten för investering blir ca 30 mkr,
 • Omsättning vid full produktion förväntas bli ca 30 mkr/år.

Vi inbjuder alla att vara med och satsa pengar i projektet. Vi hoppas på andelar i storleksordningen 10- 50 tusen kr. Vi hoppas alltså kunna fördela 20 – 100 sådana andelar. Man kan naturligtvis köpa flera andelar om man vill.

 

Vill du veta mera eller anmäla intresse. Kontakta oss:

Jonny och Salome Bergman, 0706-749201, 0734-878497, 031-553315,

 jonny.bergman@yahoo.sesalome_bergman@yahoo.se

Mera information nedan (ritning längst ner)

 

Investeringsprojektet i sammanfattning
Projektet avser att inrätta en fiskodling i Bahir Dar, norra Etiopien på 5 hektar mark intill sjön Tana. Projektet innefattar avel, fiskberedning, förpackning, marknadsföring och kyld distributionskedja. Projektet innefattar också inköp av fisk från fiskare i Lake Tana och distribuera detta tillsammans med egna produkter. Använt processvatten från fiskdammar kommer att distribueras till grönsaksodlingar i grannskapet som näringsrikt bevattningsvatten.
Projektidén har utvecklats av Salome Mitiku-Bergman, en etiopisk kvinna som bor i Göteborg. Efter ett möte med Etiopiens ambassad förstod hon att affärsmöjligheterna i Etiopien är mycket bättre än i Europa och att den nuvarande regeringen infört strukturer som gör investeringar i produktion mycket lönsam.
Hon fann att vattenbruk var ett område som föredrogs av både nationella och regionala myndigheter. Efter en utbildning på Vattenbrukscentrum Norr i Sverige har hon kommit fram till att några av de mest avancerade länderna för fiskodling i varmt klimat är Israel, och hon engagerade därför konsultföretaget Aquaculture Production Technologies Ltd (APT) för att utveckla en plan för investeringsprojektet.
År 1992 blev Etiopien ett kustlöst land och därför enbart beroende på insjöar och floder för leverans av fisk för den lokala befolkningen på över 90 miljoner. Totalt gav fisket grovt uppskattat mellan 7.000 och 15.000 ton i början av 2000-talet. Fiskkonsumtionen per capita är mindre än 240 gram per person och år. Fisket är övervägande hantverksmässigt, och involverar för närvarande uppskattningsvis 15.000 fiskare. Under de senaste åren har fisket från sjöar varit i avtagande medan efterfrågan ökar.
Hittills har vattenbruket sett väldigt lite utveckling i Etiopien. Etiopiens regering planerar att stimulera utvecklandet av vattenbruk.
Därför är målet att etablera en modulär, hållbar, självförsörjande produktion av fisk, från “avel till säljfärdig fiskstorlek”, för kontinuerlig produktionen på året-runt-basis, 365 dagar per år.
Fullt utvecklad i tre etapper kommer produktionen att nå 960 ton kattfisk per år. Investering för alla tre stegen är cirka 4,5 miljoner USD.
Omsättningen efter 2: a året = 1.277.000 USD med en vinst före skatt på 3.000 USD.
Omsättningen efter 7: e året = 4.151.000 USD med en vinst före skatt på 747,000 USD.
NPV (kassaflödesberäknat) = 2.234.000 USD
Avkastning på eget kapital = 34% och avkastning på investeringen = 18%
75 anställda och minst lika många tjänsteleverantörer kommer att tjäna sitt levebröd från denna verksamhet.

.

Vad har hänt 2011-2014

Markområdet
Fiskodling anses ha god potential att bli en framgångsrik bransch i Etiopien, och därför började Salome leta efter en lämplig plats att starta ett fiskodlingsföretag. Vilken teknik som skulle användas var inte klarlagt i början, så för att inte utesluta kassodling letade hon efter en plats invid vatten. Efter att ha inventerat många platser föll valet på staden Bahir Dar invid Tana sjön. Man letade efter en plats om ca 5 ha intill vatten. Därefter började ett flera år långt letande med åtskilliga bakslag, men till slut erhölls ett landområde nära sjön precis vid utloppet till Blå Nilen.
Affärsplanen
Då detta blir den första kommersiella fiskodlingen i Etiopien ville vi få hjälp av de bästa experter som finns, så att vi kan vara säkra på att det blir framgångsrikt. I Israel hittades så företaget Aquaculture Production Technologies Ltd (förkortat APT). De utförde en undersökning av förutsättningarna på platsen 2012, vilket visade att förutsättningarna var goda. Därefter fick de uppdraget att ta fram en komplett affärsplan för hela projektet. Den blev klar 2013.
Ekonomiska förutsättningarna
Alldeles i början erhölls en studie av Etiopiska Investeringsbyrån som visade att en liten vattenbruksanläggning med produktion av 200 ton per år skulle kosta ca 3 mkr att bygga. Snart insågs att 200 ton var för lite för att kunna leverera regelbundet minst en gång i veckan till kunder i Addis Abeba. Därför ökade ambitionen till 500 ton per år, och investering i kyldistribution vilket uppskattades till ca 10 mkr. Då erhölls information om att Etiopiska banker kan ge lån med 70% av kapitalet om man ordnar 30% själv. Den egna insatsen skulle därför fortfarande bli ca 3 mkr. När APT sedan genomfört sin utredning visade den affärsplan de tog fram att det behövdes en investering på ca 30 mkr och produktion på nära 1000 ton för att få bästa lönsamhet med de förutsättningar som finns. Då gjorde man samtidigt en plan med utbyggnad i tre steg, där det första steget skulle kost drygt 14 mkr, och en egen insats på ca 4,5 mkr. Det bedömdes fortfarande vara möjligt att åstadkomma. De två påföljande stegen planerar man finansiera med vinstmedel och lån.
För att visa på att marknaden finns och möjligen locka fler finansiärer/investerare planeras att börja bygga fiskberedning och paketering, samt kyldistribution, och köpa fisk av fiskkooperativen. Denna del kostar ca 5 mkr, och till detta finns redan huvuddelen av egna kapitalet som behövs (,5 mkr) i form av utgifter för främst projektering och markarrende.
Projektering
Förutom den detaljerade affärsplanen som APT tagit fram har även lokala konsulter hjälpt till med projekteringen. En lokal miljökonsult (ABE) har tagit fram miljökonsekvensutredningen. En annan har ritat byggnadsritningarna (arkitekt-, konstruktions- el- och vvs-ritningarna) samt tagit fram beskrivning och mängdförteckningar, samt gjort bygglovsansökan. Allt detta utfördes under 2013-2014. Bygglovet erhölls i november 2014. Se även ritningar i bilagan.

Februari – april 2015 utför APT en uppdatering av affärsplanen, samt kompletterar med projektering av allt förutom själva byggnaderna fiskberedningsutrustning, distributionsutrustning, planering av produktionen (arbetsbeskrivningar etc.).

Perioden 2016 – 2017

När alla detaljprojekteringar var klara lämnades låneansökan in, och banklån på motsvarande 6 miljoner kronor blev beviljade av Commercial bank of Ethiopia januari 2016. .
Bygget påbörjades i april 2016, och beräknas bli klart i slutet av 2017. Alla maskiner och övrig teknisk utrustning levereras från Sverige och Israel under början av 2018.

Om allt går som planerat kan produktionen komma igång våren 2018.

 

 

Front view Lake Tana Siteplan Lake Tana